Tycker du att vår gemensamma ekonomi är rättvis?

 

Nästa fråga

Lustonomi - Konsten att prata pengar utan att tappa lusten

Faktum är att ett öppet och ärligt samtal saker som skaver kan fungera som värsta lust-injektionen i en relation. Det gäller även prat om pengar. Och det är det vi kallar för Lustonomi.

Läs mer