Våra sparkonton

SPARKONTO XTRA

 • Sparbelopp: 10 000 kr - 1 050 000 kr
 • Ränta: 2,45%
 • Antal uttag: obegränsat.
 • Inga dolda avgifter.

FASTRÄNTEKONTO

 • Sparbelopp: 10 000 kr - 1 050 000 kr
 • Ränta 3,15% för 1 år bindnings tid 3,30% för 2 års bindningstid
 • Inga dolda avgifter

LIKVIDKONTO

 • Intjänad ränta samt innestående kapital från fasträntekonto betalas ut till detta konto vid bindningstidens avslut.
 • Ränta 2,45%
 • Antal uttag: Obegränsat
 • Inga dolda avgifter


Sparkonto Xtra och Likvidkonto har rörlig ränta. Räntan på dessa konton beräknas efter antal dagar och baseras på ett år med 365 dagar. Intjänad ränta sätts in på ditt konto vid årets slut eller då kontot avslutas.

Våra fasträntekonton erbjuder en fast ränta till ett eller två års bindningstid. Intjänad ränta och innestående belopp betalas ut efter bindningstiden utgång.

* Gör du uttag så att totalt insatt belopp blir mindre än 10 000 kr sänks räntan till 0,35% på ditt Sparkonto Xtra. Räntan beräknas på vid var tid gällande kontobalans och aktuell räntesats. 

Vi har tagit bort möjligheten att öppna det sparkonton som vi kallade ”Sparkonto” och "Kapitalkonto" hos oss. Du som redan har dessa sparkonton påverkas inte. Du kan fortsätta spara och göra insättningar och uttag som tidigare.

 

Insättningsgaranti

Våra konton har prövats och godkänts av Riksgälden och omfattas av den svenska statliga insättningsgarantin. Detta gör att du tryggt kan ha dina sparpengar hos oss

Insättningsgarantin ger dig rätt till ersättning för de pengar du satt in hos oss, inklusive räntan fram tills garantin utlöses. Du kan få max 1 050 000 SEK. Pengarna utbetalas av Riksgälden inom 7 arbetsdagar från det att insättningsgarantin inträdde. Läs mer om insättningsgarantin via länken till höger.

Signera enkelt med BankID

Det är enkelt och tryggt att öppna ett sparkonto. Fyll i dina uppgifter och signera ansökan med ditt BankID. 

INFORMATION OM BANKID

INFORMATION OM DISTANSAVTALET

RÄNTEHISTORIK

ALLMÄNNA VILLKOR

LÄS MER OM INSÄTTNINGSGARANTIN