Skatteavdragen du inte vill missa

Det är lätt att missa alla skatteavdrag du kan göra. Här kommer därför en lista från oss med avdrag som du inte vill missa. Och du, vänta inte tills 2 maj, ta fram din deklaration nu och få det gjort. Det kommer kännas så bra efteråt.

Skatteavdrag relaterade till Covid-19

Många undrar om det finns avdrag att göra som är kopplade till hemma-jobb under pandemin. Detta är vad som gäller: 

  • Möbler och kontorsutrustning: Om du själv köpt möbler och kontorsutrustning i syfte att användas för ditt jobb, har du i regel INTE rätt till avdrag. Däremot om din arbetsgivare betalat för exempelvis en kontorsstol, räknas det inte som en förmån och det är alltså inget du ska beskattas för. 
  • Arbetsredskap: Du kan få avdrag för arbetsredskap, dvs något som är nödvändigt för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter. Det ska vara något som arbetsgivaren INTE tillhandahåller och som sjunker i värde. Du kan alltså inte få avdrag för inköp av dator om din arbetsgivare tillhandahåller en dator som du kan använda i ditt arbete.

1) Om du har lån

Räntekostnader på privatlån och bolån dras av mot Inkomster Kapital. Det betyder att om dina ränteutgifter minus dina ränteinkomster från sparande och exempelvis vinster från fonder blir ett negativt värde, så kommer du att få ett skatteavdrag på underskott av kapital. Skattereduktionen är 30 % på underskottet upp till 100 000 kr och 21% på belopp över 100 000 kr. Detta är ofta redan förifyllt men det är en bra idé att att kika lite extra för att kolla att allt är korrekt.

2) Om du har bytt bank

Om du haft ett bundet bolån och byter bank innan bindningstiden gått ut kan du ofta behöva betala ränteskillnadsersättning (Hos oss på Nordax behöver du inte betala ränteskillnadsersättning för bolån). Du kan göra avdrag för denna ränteskillnadsersättning på samma sätt som en ränteutgift.

3) Om du har renoverat

Har du renoverat och anlitat hantverkare? Då har du rätt att dra av för arbetskostnaden. Rotavdrag ger dig 30% skatteavdrag på arbetskostnaden och får max uppgå till 50 000 kr. Du har också möjlighet att göra Rutavdrag som är avdrag på arbetskostnaden för husarbeten som exempelvis städjobb och uppgår till max 25 000 kr om du är under 65 och är du över 65 får du dra av upp till 50 000 kr. Det sammanlagda värdet av Rutavdrag plus Rotavdrag kan kan dock max vara 75 000 kr.

4) Om du har sålt en bostad

Har du gjort en bostadsförsäljning? Räkna om försäljningen av bostaden ska deklareras som en vinst eller förlust. När du gör beräkningen får du dra av vissa utgifter som du haft i samband med försäljningen som mäklararvode och ev. styling av bostaden. Men du får också dra av kostnader för förbättringar/renoveringar du gjort i lägenheten upp till 5 år tillbaka i tiden, om de överstiger 5 000 kr. Det som blir kvar sen är den ev. vinsten som du behöver betala vinstskatt på. Men har du räntekostnader för lån så kommer detta dras av och skatten reduceras.

Köper du en ny bostad i samband med att du säljer kan du i vissa fall skjuta på att betala skatten på din vinst, ett s.k uppskov. Från och med 1 januari 2021 kostar det inget om man gör reavinstuppskov.

5) Om du har hyrt ut en bostad

Har du hyrt ut din bostad behöver du betala 30% skatt på inkomst av kapital. Men du kan göra avdrag även här, ett s.k. Schablonavdrag på 40 000 kr plus månadsavgiften. Har du hyrt ut ett småhus får du dra av 40 000 kr plus 20% av hela hyresinkomsten.

6) Om du har dubbla boendekostnader

Har du behövt flytta minst 5 mil till en ny ny ort p.g.a. av arbete och har kvar dina gamla bostad kan du göra avdrag för dubbla boendekostnader.

  • Boende: Du får göra avdrag för utgiften för ditt boende på den nya orten. Du måste kunna visa dina kostnader.
  • Måltider: Du får göra avdrag för måltider och småutgifter för den första månaden av vistelsen på arbetsorten (Schablonavdraget per dag under den första månaden är 72 kr)
  • Hemresor: Du får normalt avdrag för det billigaste färdsättet. Du får dock göra avdrag för skälig utgift för flygresa och utgift för tågresa (även första klass och så kallat snabbtåg) även om detta färdsätt inte är billigast.

Lycka till och glöm inte att 2 maj är sista dagen för deklarationen!

Kopiera länk: