Vad är pantbrev och vad kostar det?

Pantbreven fungerar som säkerhet för bolånen som finns på huset. Kostnaden eller stämpelskatten som den kallas utgör 2% av lånebeloppet. Pantbrev behövs inte om du köper en bostadsrätt.

Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev används som säkerhet för ditt bolån och är ett fysiskt bevis på att du lämnat huset i pant till banken. Pantbrev behövs bara om du köper en fastighet som en villa eller fritidshus men inte om du lånar till en bostadsrätt. De behöver täcka hela bolånet. Om de befintliga pantbreven inte täcker beloppet du vill låna behöver du ansöka om ytterligare pantbrev.

Kostnad för nya pantbrev

Pantbreven som alltid är knutna till fastigheten överförs utan kostnad till den nya ägaren. Kolla alltid beloppen på pantbreven när du köper ett hus. Är de mindre än ditt bolån behöver du ansöka om inteckning hos Lantmäteriet för att få ut nya. Dessa behöver bara täcka mellanskillnaden. Kostnaden för pantbrev kallas för stämpelskatt och är 2% av pantbrevets belopp plus en avgift på 375 kr.

Är det bra att det finns pantbrev?

För dig som köpare är det bra att det redan finns pantbrev. Hur mycket du behöver betala beror på hur stora pantbreven är som tidigare ägare tagit ut för fastigheten. Täcker de nästan hela ditt bolån innebär det att du inte behöver ta ut så mycket och kostnaden blir lägre.

Behöver man pantbrev på bostadsrätt?

Inget pantbrev behövs för bostadsrätt eftersom den inte är fast egendom. Du äger rätten att bo i den och pantsätter istället din rätt till bostaden hos bostadsrättsföreningen. Pantbrev krävs bara om du köper villa, radhus, fritidshus, ägarlägenhet eller annan typ av fastighet. Däremot kan föreningen i vissa fall ta ut en pantsättningsavgift.

Om du inte hittar de fysiska pantbreven

Ska du sälja ditt hus och tappat bort de skriftliga fysiska pantbreven? Då behöver dessa ”dödas” (ogiltigförklaras) eller ersättas med digitala. Kontakta Lantmäteriet om du behöver ett nytt, tappat bort det eller om du vill ersätta ett fysiskt pantbrev med ett digitalt. Mer information om hur du gör hittar du hos Lantmäteriet.

När betalas pantbrev och lagfart?

Normalt sett betalas pantbrev och även lagfart via banken på tillträdesdagen. Beloppet för dessa plus bolånet behöver då finnas på ditt bankkonto och banken sköter sen alla pengaöverföringar. Tänk på att du bara behöver betala för det du tar ut. Och finns det pantbrev som täcker hela bolånet behöver du inte betala något för dessa.

Räkneexempel pantbrev

Tar du ett bolån på 2 000 000 kr och det redan finns pantbrev på 1 500 000 kr på fastigheten, behöver du ytterliggare pantbrev på 500 000 kr.

Kostnaden för dessa blir då: 500 000 x 0,02 + 375= 10 375 kr

Saknar huset panrbrev, behöver du ta ut pantbrev för hela lånebeloppet.

Får jag tillbaka kostnaden för pantbrev när jag säljer?
Nej, du får inte tillbaka kostnaden för pantbreven. Däremot är pantbrev avdragsgilla. Det betyder att du kan dra av kostnaden för dem på skatten i din deklaration när du säljer huset.

Skillnaden på pantbrev och lagfart

Pantbrev används av banken som säkerhet för bolån vid köp av villa, fritidshus eller annan fastighet. Pantbreven tillhör huset och vid en försäljning förs de över till den nya ägaren.

Lagfart är beviset på att det är du som äger fastigheten. När en fastighet byter ägare måste den nya ägaren ansöka om ny lagfart hos Lantmäteriet.

Läs mer om lagfart
Skillnaden på pantbrev och lagfart

Frågor?

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank