Informationssäkerhet

På den här sidan kan du läsa om hur vi proaktivt arbetar med informationssäkerhet. Här finns även tips och råd kring hur du bör agera för att skydda dig själv.

Kontakt

Kontakta oss på följande adresser om du tror du blivit utsatt för Phishing eller bedrägeri. När du kontaktat oss kommer du att få stöd och hjälp från våra experter.

Phishing@nordax.se
Fraud@nordax.se

Vid brådskande ärenden kan du nå oss via telefon på: 08-508 808 00 under våra öppettider på vardagar kl. 08 – 17.

Informationssäkerhet

Vi är engagerade i, och arbetar aktivt med, att skydda våra kunders integritet och personliga uppgifter. Det gör vi genom att säkerställa säkerhetsrutiner som både proaktivt och reaktivt förbättrar säkerheten kontinuerligt. Allt för att våra kunders information hanteras säkert och ej blir tillgängliga för obehöriga.

Bedrägerier

Dagens digitala utveckling har lett till en rad olika tekniker för oseriösa aktörer att försöka bedra och lura individer online. Med detta stycke vill vi informera och bidra till att minska risken för att du som vår kund blir utsatt.

Allmänna länkar

Följande länkar ger vidare information och tips för hur du som individ kan tänka och stärka din personliga säkerhet kopplat till olika typer av risker med informationsdelning och bedrägeri.

Frågor?

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank