Alla artiklar

Nordax Image
 • boendeekonomi

6 frågor om bostadspriser

Bostadspriser är ett ständigt hett ämne och framförallt just nu. Vad händer med bostadsmarknaden när Riksbanken höjer reporäntan? Ska man vänta med att köpa ny bostad? Eller är det rent av bråttom? Här har vi samlat några svar på de vanligaste frågorna om bostadspriser.
Behöver du bolån men saknar fast anställning? Läs här

1) Vad styr bostadspriserna?

Precis som med andra varor och tjänster är det utbud och efterfrågan som styr bostadspriserna. Finns det stor efterfrågan på bostäder - då ökar priserna och tvärtom. Utbud och efterfrågan styrs i sin tur av flera faktorer.
 • Inkomster
  Hushållens inkomster påverkar såklart hur mycket folk är villiga att betala för sitt boende. När inkomsterna ökar - ökar även kraven på boendet och man är villig att betala mer - vilket driver priserna uppåt. Och tvärtom när inkomsterna stått stilla.
 • Räntor
  Hur hög ränta man måste betala på sina lån har såklart en stor inverkan på bostadspriserna. Låga räntor har bidragit till att man kan låna mer och därför betala mer för en bostad vilket leder till att bostadspriserna stiger.
 • Förväntningar
  Stigande priser skapar förväntningar om högre priser även i framtiden. Det gör att köparna är beredda att betala mer och samtidigt vill de som säljer få mer betalt för sina bostäder.
 • Bolåneregler
  De flesta behöver låna pengar för att köpa en bostad. Reglerna som är kopplade till bostadslån påverkar bostadspriserna. Är det enklare att låna, lånas det mer och bostadspriserna går upp.

2) Vad gör att bostadspriserna sjunker?

Bostadspriserna kan sjunka med skärpta amorteringskrav dvs. att du behöver betala av på ditt lån i snabbare takt, om det byggs mer bostäder än vad som efterfrågas, om Riksbanken höjer reporäntan som gör att bankerna i sin tur höjer sina räntor. En ökad inflation och andra omvärldshändelser som skapar oro i ekonomin kan också göra att bostadspriserna sjunker.

3) Hur mycket har bostadspriserna sjunkit?

Under maj har bostadspriserna sjunkit med 1,7% i Stockholm och i Göteborg 1,3%. Den främsta anledningen är troligtvis att Riksbanken höjde sin reporänta från 0 till 0,25% för att att bromsa inflationen.

4) Kommer bostadspriserna fortsätta att sjunka?

Om Riksbanken höjer reporäntan igen kommer bostadspriserna med största sannolikhet att sjunka. Exakt hur mycket är svårt att säga eftersom det inte bara är räntan som styr. I ett attraktivt område där efterfrågan är stor kommer troligen inte en räntehöjning ha lika stor påverkan på bostadspriserna.

5) Finns det risk för bostadskrasch?

Det finns ingen anledning att oroa sig över en riktig bostadskrasch. I början av 90-talet till exempel var situationen annorlunda. Bostadspriserna rasade för att räntorna steg kraftigt. Många hade bolåneräntor på 15-20%. Riksbankens plan är inte att höja räntan så mycket - utan endast till en nivå för att stabilisera ekonomin.

6) Är det en stor chansning att köpa bostad nu?

Det är som sagt svårt att veta exakt hur bostadsmarknaden kommer att utvecklas eftersom det är så många faktorer som spelar in. Men det vi vet är att historiskt sett har bostadspriserna alltid gått upp på sikt. Ju längre tid du bor i din bostad desto lägre är alltså risken.

Plus att skulle du sälja i en nedgång och samtidigt köpa, betyder det att du även betalar ett lägre pris för den nya bostaden. Det viktigaste är egentligen att du inte köper en för dyr bostad. Du ska kunna ha råd att ha kvar bostaden även om du skulle bli av med jobbet.
Nordax Bank
Nordax Bank AB (publ)
Organisationsnummer: 556647-7286
Styrelsens säte: Stockholm
+46 (0) 8-508 808 00
nordaxgroup.com