Fler artiklar

Så funkar ombildning av hyresrätt till bostadsrätt
 • bostad

Så funkar ombildning av hyresrätt till bostadsrätt

Har det börjat pratas om att din hyresvärd vill ombilda till bostadsrätter? Här går vi igenom hur en ombildning fungerar, vilka möjligheter det ger dig och vad som är bra att tänka på.

Varför ska jag tacka ja till ombildning?

Att ombilda en hyresrätt till bostadsrätt är oftast en lönsam affär eftersom det är vanligt att du får köpa din bostad till 70-75% av marknadspriset. Plus att äga sin bostad generellt sätt innebär en lägre boendekostnad på längre sikt. Du kan läsa mer om fördelarna och nackdelarna med bostadsrätt respektive hyresrätt här

Kolla med banken om du kan få bolån

Innan du går med på en ombildning hyreslägenheten till bostadsrätt eller själv drar igång processen är det en bra idé att kolla med banken om du kan få ett bolån och hur stort. Hos oss på Nordax Bank kan du ansöka bolån även utan fast anställning.

Läs mer om Bolån hos Nordax

Vad krävs för att kunna ombilda min hyresrätt till bostadsrätt?

För att kunna genomföra en ombildning krävs det två saker: att din hyresvärd vill sälja och att ⅔ av hyresgästerna är intresserade av att köpa.

Stegen för en ombildning

 1. Bilda en bostadsrättsförening
  Om tillräckligt många är intresserade av en en ombildning är det dags att bilda en bostadsrättsförening som registreras hos Bolagsverket. För det krävs minst 3 medlemmar. Ni behöver ett namn på föreningen där ordet bostadsrättsförening ska ingå, en styrelse, revisorer och stadgar.
 2. Skicka in en intresseanmälan
  När bostadsrättsföreningen är registrerad hos Bolagsverket ska ni anmäla ert intresse till Lantmäteriets inskrivningsmyndighet. Intresseanmälan behöver skrivas under av minst ⅔ av hyresgästerna för att köpet av fastigheten ska godkännas. Intresseanmälan gäller i två år och under den tiden får fastighetsägaren inte sälja fastigheten till någon annan.
 3. Besiktiga fastigheten
  Innan ni slår till och köper fastigheten är det viktigt att besiktiga den först för att ta reda på vilket underhåll och vilka eventuella reparationer som behövs. Det påverkar försäljningspriset. Stammar, elsystem och tak är exempel på sådant som ska besiktigas. Det är en stor fördel att använda sig av en fackman som har erfarenhet av den här typen av inspektioner. Det som kommer fram här, ska tas med när ni beräknar kostnader i den ekonomiska planen som är nästa steg i ombildningen.
 4. Sätt upp en ekonomisk plan
  Ni behöver sätta upp en ekonomisk plan innan köpet kan bli verklighet.
  Den ska bland annat innehålla insats, årsavgift för varje lägenhet och framtida renoveringskostnader. Därefter behöver en intygsgivare granska planen för att se till att beräkningarna verkar rimliga. Planen ska registreras hos Bolagsverket.
 5. Kolla med banken om bostadslån
  Förutom att varje hyresgäst som vill köpa sin lägenhet betalar sin del, behövs det oftast att föreningen tecknar ett bostadslån för att täcka alla kostnader. Ett råd är att jämföra olika bankers erbjudanden innan ni bestämmer er.
 6. Definitivt beslut om att köpa fastigheten
  Det är inte förrän på köpstämman som det definitiva beslutet tas om att köpa fastigheten. Där måste minst ⅔ av bostadsrättsföreningens medlemmar rösta för att ett köp ska gå igenom.
 7. Betala för fastigheten
  Det är på tillträdesdagen som fastigheten ska betalas och ett köpebrev signeras. När det är gjort ska föreningen ansöka om lagfart hos tingsrätten. Lagfarten är ett officiellt bevis på att föreningen äger fastigheten.
 8. Skriv avtal med dem som vill köpa sin lägenhet
  När fastigheten köpts av bostadsrättsföreningen ska det skrivas avtal mellan föreningen och de medlemmar som vill köpa sina bostäder, sk upplåtelseavtal. För dem som inte vill köpa sin bostad, blir bostadsrättsföreningen den nya hyresvärden.


Läs mer om Bolån hos Nordax

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank