Fler artiklar

Varför ska man skriva ett samboavtal?
  • bostad
  • relationsekonomi

Varför ska man skriva ett samboavtal?

Ska ni flytta ihop? Då är det viktigt att ha koll på vad som gäller om ni en dag skulle flytta isär. Bara för att vara på den säkra sidan. Enligt Sambolagen delas nämligen bostad och bohag lika vid en separation (under förutsättning att det införskaffats för gemensamt bruk) och detta oavsett om en av er betalat en större del. Därför är det bra att skriva ett samboavtal som specificerar hur just ni vill göra.

Vad händer om vi inte har samboavtal?

Utan samboavtal är det sambolagen som gäller när ni separerar och det viktigaste i sambolagen är just reglerna om bodelning. Enligt en bodelning ska ni dela lika på samboegendomen som är bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk. Det spelar alltså ingen roll vem av er som betalat för bostaden eller möblerna och TV:n. Allt som hör till hemmet delas 50/50 oavsett. Däremot ingår exempelvis inte sparade pengar, sommarstuga och bil eftersom detta inte hör till bostaden.

När görs en bodelning?

En bodelning blir aktuell vid en separation eller om någon av er skulle gå bort. Då behöver ni skriva ett bodelningsavtal där det framgår vem som får vad. Ofta kräver banken ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån efter er separation. För att bodelningen ska ske krävs att en av er kräver det inom ett år från att samboskapet upphörde. 

Skriv samboavtal för att undvika tvister

Det kan mycket väl vara så att ni inte vill dela lika på samboegendomen vid en eventuell separation. För att undvika bråk och i värsta fall inblandning av domstol, är det bra mycket enklare att från början specificera i ett Samboavtal hur samboegendomen ska fördelas mellan er.

I samboavtalet kan ni avtala bort Sambolagen helt eller delvis. Om en av er köpt lägenheten kan ni alltså specificera att Sambolagens regler inte ska gälla för bostaden. Samboavtalet behöver inte skrivas enligt några speciella kriterier eller mallar. Däremot behöver kontraktet vara skriftligt och skrivas under av båda parter.

Vad ska ingå i ett samboavtal?

Det finns som sagt flera sätt att skriva ett samboavtal på. Däremot är det några punkter som alltid bör vara med:

  • Formen på avtalet: Samboavtalet ska vara skriftligt, daterat och signerat av båda parter. 
  • Vilka saker som inte ska delas lika?: Specificera de saker som inte ska delas upp enligt Sambolagen. 
  • Bostaden: Om ni inte vill att bostaden ska delas lika vid en eventuell separation behöver ni specificera detta. Kanske är det det så att en av er gått in med mer i kontantinsats? 
Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank