Alla artiklar

Nordax Image
  • privatekonomi

Hur pratar man ekonomi med barn i kristider?

Permittering, förlorade arbeten, sjukdomsbesked och börskrasch. Var 5:e förälder oroar sig i dagsläget för den framtida ekonomin och 61% har fortfarande inte pratat med sina barn gällande hur en pandemi även påverkar vår vardagsekonomi. Men hur mycket är ”lagom” information för ett barn?

Vilka orosmoln kan finnas hos barn i dessa tider?

Barnen oroar sig, precis som vi vuxna, för många olika saker i en pandemi. De oroar sig för b.la. föräldrarnas samt mor- och farföräldrarnas hälsa, vad som kan hända om någon av föräldrarna blivit permitterad eller blivit av med sitt arbete. Det väcker även viss oro att se människor bära mask och de tomma hyllorna i mataffärerna. Oro innebär ofta negativa tankar om framtiden och även barn kan hamna i katastroftankar och rädslor. Oron blir tyvärr större vid ovisshet och i brist på kontroll.

Hur ska man hantera situationen?

Som förälder ska du försöka inge trygghet, kontroll och hopp. Barn har basbehov av kärlek, trygghet, säkerhet, bekräftelse och vägledning. Detta behövs extra mycket i dessa tider. Oro och ångest smittar lätt av sig och när det dessutom finns många externa orostriggers i samhället behöver barnen en extra trygg bas att stå på, vilket de kan få av dig som förälder.

Hur påverkas oron i olika åldrar?

Väldigt små barn förstår inte så mycket och oroar sig därför mindre. När barn börjar bli äldre och börjar förstå mer kan de även oroa sig mer. Vårt språk påverkar hur vi ser på världen och små barn som ännu inte har ett så utvecklat språk påverkas därför också mindre. Det är ändå viktigt att vara lyhörd som förälder och söka signaler hos barnen. Fråga försiktigt om hur barnet mår oavsett ålder. När du pratar med äldre barn kan du prata friare till viss del men försök ändå att hålla dig lugn och trygg genom samtalet.

Davids tips för att minska dina barns oro:

Var nyfiken och fråga

Utgå inte från att ditt barn är oroligt utan det bästa är att vara nyfiken och fråga försiktigt, speciellt om du märker att ditt barn börjar bete sig annorlunda. Några barn kan bli slutna medan andra kan bli mer bråkiga. Barn kan behöva en vuxen som hjälper dem att sätta ord på deras tankar och känslor men även hjälper dem sortera ifall det finns en överdriven oro, katastroftankar eller felaktig information.

Bekräfta och avdramatisera

Om barnet känner rädsla kan det hjälpa om du som förälder försöker validera och bekräfta barnets känsla. Det kan vara lugnande att prata om Covid-19 som en influensa. Berätta gärna att det framförallt är farligast för de som är äldre samt för dem som redan har sjukdomar sedan tidigare. Påminn gärna om att för de allra flesta är denna influensa inte farlig.

Ge känsla av kontroll

Det kan hjälpa att inkludera barnen genom att få dom att känna viss känsla av kontroll. Detta kan du göra genom att prata om fakta och råd. Några exempel kan vara att prata om hur såsom att hur man tvättar händerna på bästa sätt samt varför man ska hålla avstånd m.m.

Håll dem aktiva

Att hålla sig aktiv är väldigt bra mot oro. När barnen har ett underskott av aktiviteter kan det istället bli ett överskott av oro. Därför är det bra att underlätta för barnen genom roliga aktiviteter. Några tips är att förbereda en picknick tillsammans, åka och bada, ge er ut på en cykeltur eller varför inte baka något gott tillsammans.

Ge inte onödigt mycket information

Det är viktigt att inte lägga din egen oro på barnen. Det är därför bra att prata lugnt, tryggt och faktabaserat. Anpassa dig efter vart ditt barn befinner sig eller frågar om. Använd gärna ett enklare språk med mindre barn och ett mer avancerat med äldre barn.

Prata lugnt och faktabaserat

Det är viktigt att inte lägga din egen oro på barnen. Det är därför bra att prata lugnt, tryggt och faktabaserat. Anpassa dig efter vart ditt barn befinner sig eller frågar. Använd gärna ett enklare språk med mindre barn och ett mer avancerat med äldre barn.

Berätta att det är naturligt att oroa sig

Vissa barn ställer många frågor för att känna kontroll (söka yttre försäkringar) och vissa barn kan bli mer slutna. Svara på barnets frågor men blir det för mycket upprepningar kan det hjälpa att prata om att det faktiskt är naturligt att ibland oroa sig, det är hjärnans sätt att försöka skapa kontroll. Däremot kan det vara bra att stoppa alltför hemska tankar om framtiden eftersom vi inte har några bevis på hur den kommer att bli.

Sök stöd från andra om du själv känner stor oro

Det är viktigt att tänka på att inte låta ens egna ångest smitta av sig på barnen. Detta är svårare om man själv är ängsligt lagd eller om man har drabbats hårt av Coronan på något sätt. I dessa lägen kan man själv behöva stöd från vänner eller professionella men sök inte den hjälpen från barnen!
Nordax Bank
Nordax Bank AB (publ)
Organisationsnummer: 556647-7286
Styrelsens säte: Stockholm
+46 (0) 8-508 808 00
nordaxgroup.com