Alla artiklar

Psykologens 7 tips för att minska ekonomisk oro
  • hälsa och ekonomi

Psykologens 7 tips för att minska ekonomisk oro

Vad händer med dig när du tänker på pengar? Undviker du att prata om din ekonomi för att det känns jobbigt och något du inte riktigt har koll på? Ekonomisk stress eller ångest är vanligare än många tror och kan drabba människor oavsett inkomst. Psykologerna David Waskuri & Johan Östlin ger dig sina bästa tips för hur du tar kontroll över orostankar kopplade till din ekonomi.

1. Släpp onödig oro

Mycket av vår oro är onödig oro som skapar ångest och som lätt kan leda till att du blir handlingsförlamad. Det är därför viktigt att kunna skilja på hypotetisk och faktabaserad oro. Fråga dig själv om det finns “bevis” för din oro. När du inser att mycket av oron endast är hypotetisk kan oron avta och du vågar släppa den. Då blir det också lättare att fokusera på något mer produktivt, vilket i sin tur kommer göra dig lugnare. Det blir helt enkelt en positiv spiral.

2. Ta tag i de faktiska problemen

När du lyckats bli av med den onödiga oron kan du fokusera bättre och du ser klarare vilka eventuella faktiska problem som behöver lösas. Om du till exempel är stressad över hur du skulle klara ekonomin om räntan höjs igen,är att spara ihop till en buffert en konkret lösning. Ett första steg är då att se över de kostnader du har idag och identifiera de utgifter som är möjliga att dra ner på. Det kan till exempel innebära att du börjar cykla till jobbet istället för att lägga pengar på busskort eller att du ser till att undvika impulsköp.

3. Sätt ekonomiska mål

Ta kontroll över din ekonomi genom att sätta upp finansiella tydliga och uppnåeliga ekonomiska mål. Detta kan vara sparande för framtida utgifter, investeringar, pension eller planering för stora livshändelser. Att sätta upp mål kan ge en känsla av meningsfullhet och riktning - vilket i sin tur kan minska dina orostankar kopplade till ekonomin. När du har tydliga ekonomiska mål blir det också lättare att stå emot impulsiva köp som tenderar att ge belöning just i stunden men ångest på sikt.

4. Våga öppna upp

Vi hamnar lätt i en negativ tankespiral när vi är själva med våra tankar. Ofta kan det också kännas överväldigande och svårt att veta var vi ska börja. Våga prata ekonomi med både experter och vänner. Ju mer du pratar om det, desto tydligare framträder problemen du behöver ta tag i. Det är också när du pratar med andra som du kan få tips och råd för att komma vidare. Det kan dessutom vara skönt att få prata av sig - kanske upptäcker du att andra i din närhet känner samma eller har liknande problem?

5. Inför nya vanor

Genom regelbundna incheckningar av din ekonomiska situation får du bättre kontroll. Det gör också att det känns mindre obehagligt att öppna räkningar eller att logga in på bankkontot. Se till att du är på rätt väg mot dina mål och justera dem om det krävs. Ju mer koll du har desto lättare är det att lösa eventuella problem i tid. Lägg en påminnelse i kalendern så får du in vanan att gå igenom din ekonomi.

6. Lär dig mer om ekonomi

Kunskap kan ge dig en känsla av trygghet och självförtroende. Fortsätt lära dig mer om budgetering, sparande och investeringar. Det kommer att göra att du känner dig säkrare och lugnare när du tar olika ekonomiska beslut. Förutom att du mår bättre kommer det förmodligen att hjälpa din ekonomi långsiktigt.

7. Utvärdera ditt mående

Börja med att regelbundet utvärdera ditt känslomässiga välbefinnande. Det är viktigt att ta itu med eventuella stressfaktorer så snabbt som möjligt. Lär dig olika stresshanteringstekniker som till exempel mindfulness och avslappningsövningar. De bygger motståndskraft och hjälper dig att hantera ekonomiska utmaningar om det skulle dyka upp i framtiden.

Nordax image

David Waskuri, legitimerad psykolog & Johan Östlin, legitimerad psykolog

Ta pulsen på ditt förhållande till pengar, gör testet på: Hälsonomikollen.se

Nordax image
Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank